Kvalita

Systém riadenia kvality sa momentálne skladá z nasledovných činností:

Firma stále pracuje na získaní certifikátu ISO 9001: 2000 a dovtedy našou smerodajnou smernicou pre riadenie kvality je aglická RAF87, ktorej základné kritériá sú nasledovné:

  1. Každý zamesntnanec je zodpovedný za svoju vykonanú prácu, za správnosť vykonanej pracovnej operácie, za presnosť a za svedomité vykonanie požadovanej pracovnej operácie.
  2. Stupňové kontroly sú vykonávané ako špecifické podľa požiadaviek
  3. Za správnosť finálnej kontroly je zodpovedný jeden zamestnanec z oddelenia kvality, ktorý skontroluje požadované parametre daného výrobku. Pod pojmom požadovaných parametrov sa rozumie kontrola vonkajších rozmerov a kontrola vonkajších poškodení ( funkčnosť, vodivosť a vyhovujúce odpory jednotlivých vodičov a spojov je kontrolované podľa popisu v bode č.4)
  4. Elektrická kontrola sa vykonáva pomocou počítača riadeného zariadenia ( musí spĺnať stanovené požiadavky, ktoré sú stanovené v popise práce , alebo môže sa vykonávať plynulou manuálnou kontrolou.