O firme

Spoločnosť RAFFENDAY Slovakia,s.r.o. vznikla 05.03.2008, zmenou spoločnosti SZANEM Slovakia, s.r.o. v Obchodnom Registri Slovenskej Republiky. Majoritným vlastníkom spoločnosti RAFFENDAY Slovakia, s.r.o. sa stala anglická spoločnosť Raffenday LTD so sídlom vo Wellingborough (UK).

Spoločnosť „RAFFENDAY“ bola založená v roku 1987 a je výhradným distribútorom spoločnosti DELPHI pre Veľkú Britániu. Okrem toho sa zaoberá od roku 1992 aj výrobou káblových ýväzkov, káblov a plošných obvodov.

V súčasnosti naša spoločnosť rozširuje svoje obchodné a výrobné aktivity vo Veľkej Británii a na Slovensku. Takisto sa intenzívne venujeme zlepšovaniu technologického parku a rozširovaniu výrobných a skladových priestorov s cieľom pôsobiť na celkovej ploche 1000m². Momentálne vyrábame káblové zväzky pre našich zákazníkov vo Veľkej Británii – výrobcov autobusov, lodí, policajných a zdravotníckych vozidiel a iných elektronických riadiacich a diagnostických zariadení.

Ciele a budúcnosť

Ciele

  1. Zvyšovanie odbornej a vzdelanostnej úrovne všetkých zamestnancov spoločnosti.
  2. Skvalitňovanie „matice znalosti“ s cieľom mať k dispozícii univerzálnych a dobre odborne pripravených zamestnancov spoločnosti.
  3. Správanie všetkých zamestnancov je morálne a etické. Náš štýl vedenia je participatívny na báze stanovenia vzájomne záväzných cieľov dôvery, iniciatívy a firemnej kultúry.

Budúcnosť

Vybudovať systém riadenia kvality ISO 9001: 2000, zvyšovať produktivitu práce a zlepšovať finančné ukazovatele v roku 2008 a dosiahnuť plánovaný obrat.